Опис досвіду Мисяк Л.І.

Від пошуку свого «Я» до становлення вчителя-лідера
(виступ на засіданні обласної спеціальної дослідницької групи
 «Філософія лідерства в освіті» 28.10.2014 р.)  

Мисяк Л.І.,заступник директора з
                                                                                     навчально-виховної роботи
                                                                                         Кибинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
                                                                                      Миргородської  районної ради
     Головною рушійною силою, яка здатна до сприйняття постійно оновлюваних тенденцій, потреб суспільства і відповідного коригування своєї роботи є вчитель. Інноваційним спрямуванням роботи вчителя є педагогічна творчість та дослідницька діяльність, а основною умовою — його інноваційний потенціал.
     Сьогодні  реформується  не  просто  освіта – проектується  майбутнє,  іде  модернізація   освіти, створюються  досконалі  моделі  управління. Кожен  навчальний  заклад  відпрацьовує  власну   систему  роботи,  яка  ґрунтується  на традиціях,  кадровому  потенціалі,  прогнозуванні потреб школи з  урахуванням  особливостей  району.   Центральною фігурою у рeфoрмувaнні освітнього процесу, формуванні високого рівня адекватної соціальної готовності дітей до життя в соціумі,  має стати  конкурентноспроможний вчитель: висококваліфікований спеціаліст, який має унікальні професійні знання, природні здібності, учитель, який довів до високого рівня свою педагогічну майстерність, прагне досягти успіху,  веде активну педагогічну роботу, має  значний досвід учительської практики.
     Робота школи  з проблеми: «Підвищення якості освіти через формування ключових компетентностей учнів шляхом інтеграції традиційних і нетрадиційних форм і методів роботи в навчально – виховному процесі» акцентує  увагу  педагогічного колективу   на створення   умов  для  становлення  особистості, як учня так і вчителя,  здатної до саморозвитку та самореалізації  в новому  динамічному  суспільстві. 
     Професійне становлення особистості вчителя – це процес його входження у професійну діяльність, у ході якого відбувається привласнення ролі вчителя, формується його професійна позиція й визначаються шляхи розвитку. Ознаками самовизначення виступають: вибір особистістю своєї позиції, цілей і засобів самореалізації в конкретних життєвих обставинах; вибір системи цінностей, з якими вона себе ідентифікує, і які намагається втілити в повсякденне життя; пізнання себе, своїх психічних та фізичних особливостей. Ознаками процесу самореалізації є: потреба у професійному самовдосконаленні; творчий характер педагогічної діяльності; створення індивідуального стилю професійної діяльності.
      Педагогічними умовами, що сприяють професійному становленню учителів у загальноосвітньому навчальному закладі стали: створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, спрямованого на співтворчість учителів із різним стажем роботи; організація педагогічної школи наставництва; залучення молодих фахівців до науково-методичної діяльності, організовано роботу «Школи молодого вчителя», до якої залучалися молоді фахівці інших загальноосвітніх навчальних закладів (районний семінар, 2012-2013 н.р.).
          В  школі сплановано  програму  розвитку   на 2010-2015р.р,  яка спрямована на  кінцевий  результат – «імідж школи» - школи, яка б вирізнялася з-поміж інших яскравою індивідуальністю, викликала бажання працювати чи навчатися тільки в ній, завданням якої є турбота про високу репутацію, формування традицій, вихід на високодуховну, фізично здорову  особистість випускника та  конкурентноспроможного вчителя.
      Конкурентноспроможний вчитель це соціально-активний учитель, він активно взаємодіє з батьками, дітьми, громадськістю, є повноправним учасником навчально-виховного процесу, де з одного боку виконує  соціальне замовлення батьків, а з другого - державне замовлення. Багатофункціональність діяльності,  які покладені на вчителя, вносять в його роботу  якості  менеджера й аналітика, експериментатора, психолога, фасилітатора.
      Конкурентоспроможний вчитель визначається багатьма параметрами. Для того щоб ці параметри стали реальністю необхідно подивитись на себе як на особистість, на своє «Я» критично. Кожен вчитель повинен оцінити Я – реальне, порівняти його з Я – ідеальним, моделлю конкурентоспроможного вчителя, виділити Я – актуальне на даному етапі й наслідувати йому.   
     Діагностика здатності вчителя працювати в інноваційному режимі, глибоке  вивчення,  аналіз результативності педагогічної діяльності,  рівень  професійної  підготовки вчителя забезпечує комплексне  розв'язання  завдань  програми   "Вчитель" .
     З року в рік  удосконалюється індивідуальна творча лабораторія кожного вчителя, збагачуючись новими ідеями та знахідками. Зростання ролі творчої особистості педагога відбувається зокрема шляхом його індивідуальної науково-методичної роботи. Свої методичні матеріали вчителі розміщували в журналі «Відкритий урок» ( Ребрик Я.І.,Скубій Л.С.,Яременко Н.В.,  
Мисяк Л.І.,Лисенко Л.П., Ященко В.М.), за що колектив отримав дипломи видавництва «Плеяда» (кожен учитель та педагогічний  колектив), досвідом своєї роботи у посібнику «Тільки успіх підтримує інтерес до навчання» поділилася Яременко Н.В.. Вчителі школи взяли участь в наукових семінарах (Ботуз В.І., Овдієнко А.В.,Яременко Н.В, Короленко С.А., Мисяк Л.І.).
  Поширення досвіду роботи вчителів школи, оприлюднення результатів професійної діяльності педагогів закладу відбувається шляхом проведення районних, обласних  методичних семінарів, участі  в  професійних конкурсах «Вчитель року»: номінація «Біологія» - Ященко В.М.  – переможець районного етапу, учасник обласного етапу; номінація «Фізична культура» - Мисяк Л.І.- переможець районного та обласного етапів, учасник Всеукраїнського етапу; номінація «Класний керівник» - Короленко С.А. – призер (ІІ м.) районного етапу (2011 – 2012 н.р.); номінація «Початкові класи» - Яременко Н.В. – переможець районного етапу, учасник обласного етапу; номінація «Світова література» - Короленко С.А. – переможець районного етапу, учасник обласного етапу; номінація «Трудове навчання» - Лисенко Л.П. - – переможець районного етапу, лауреат обласного етапу
(2013 - 2014 н.р.).
      З метою  розкриття  творчих, креативних  здібностей   учителів,  зацікавлення  їх  сучасними  підходами до  викладання,  практичної   реалізації  передового  педагогічного  досвіду в школі   плідно  працює  методична  рада,  керівництво якою здійснюється через роботу:
·        творчих груп: «Творча педагогічна майстерня»;
·        служб школи: «Соціально-психологічна», «Служба зміцнення  здоров'я»;
·        методичних об'єднань: вчителів початкової школи, філологічного та суспільного-гуманітарного, природничо-математичного циклів.
   Бачення  лідерів,  генераторів  ідей  серед  вчителів,  здатних  повести  за  собою,  людей,  які     в  постійному  творчому  пошуку,  дало можливість  здійснити системний науково-методичний підхід до інноваційного становлення вчителя, розвитку його творчого потенціалу і перейти на більш високий рівень свого розвитку:
  • школа є учасником Всеукраїнського проекту «Крок за кроком» в межах Міжнародного проекту  “Громадсько-активна школа ” (2014 р.);
  • учителі фізичної культури разом із своїми учнями стали учасниками Міжнародного проекту “ Чесна гра (2012 р.).
     Про результативність педагогічної творчості вчителя в навчально-виховному процесі свідчать реальні перетворення в особистості учня та поведінці учнівського колективу на основі перетворення педагогічної діяльності самого вчителя.
     Отже, розвиток педагогічної творчості вчителів і підвищення на цій основі результативності навчально-виховного процесу знаходиться у прямо-пропорційній залежності від педагогічних умов, від правильно обраних шляхів розвитку та реалізації творчої педагогічної діяльності, від особистісних якостей учителя. Тому для організації навчально-виховної діяльності необхідно враховувати саме такі чинники формування творчої особистості, адже тільки у сприятливих педагогічних умовах за допомогою правильно обраних шляхів реалізації свого творчого потенціалу може вільно розвиватися висококомпетентний учитель.
Рекомендації для вчителів :
1.     Формувати в учнів розуміння цінності власної особистості.
2.     Сприяти розвитку впевненості в собі, самостійності, почуття власної свободи, прагнення до рівності й справедливості.
3.     Створювати сприятливі умови для самовираження особистості учнів шляхом залучення до різних видів діяльності.

Пам'ятка для вчителя:
1.     Ставтесь до дитини з розумінням – вона вчитиметься вірити людям.
2.     Виховуйте дитину в чесності – вона вчитиметься бути справедливою.
3.     Похваліть дитину – вона вчитиметься бути вдячною.
4.     Підбадьорюйте дитину – вона почне вірити в себе.
5.     Підтримуйте дитину – вона вчитиметься цінувати себе.

6.     Залучайте дитину до справи – вона вчитиметься бути відповідальною.

Немає коментарів:

Дописати коментар