Статті

Інноваційні підходи зональних шкіл новаторства в освітньому окрузі
Шевченко І.В., керівник ЗШН,
методист методичного кабінету відділу освіти Миргородської міської ради
(м. Миргород, Миргородський район)

Педагогічні інновації - це результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів. Упровадження інноваційних технологій вимагає залучення кращих педагогів-новаторів, небайдужих до своєї  справи, які мають цікаві творчі ідеї і готові впроваджувати їх у своїй учительській діяльності.
Саме тому першим кроком роботи ЗШН м. Миргорода та Миргородського району було створення творчої групи, у яку ввійшли як педагоги-новатори, так і цілі колективи шкіл нового типу.
Наступним кроком стало розроблення напрямків роботи ЗШН та заходів, що допоможуть ознайомитись з тією чи іншою інноваційною технологією. Серед цих технологій нас найбільше зацікавили наступні:
     - мультимедійні уроки та мультимедійні технології у навчальномупроцесі;
     - фідбек, брейнстормінг як сучасні технології на уроках іноземної мови;
     - кейс-технології та їх місце у навчальному процесі;
     - технологія «веб-квест» на уроках інформатики;
     - впровадження здоров’язберігаючих технологій;
  - громадськоактивна школа як реальний механізм об’єднання активних, творчих людей;
    - формування життєвих компетентностей учнів у особистісно-зорієнтованому середовищі школи–родини через сучасні технології навчання і виховання;
     - активізація оздоровчо-фізкультурної діяльності школярів шляхом інтеграції інноваційних технологій;
     - методи інтелектуальної праці як спосіб підвищення ефективності уроку;
     - формування дослідницьких компетенцій учнів під час навчання;
     - розвиток творчих здібностей школярів шляхом впровадження проектної технології під час навчання;
     - групова навчальна діяльність в системі індивідуально орієнтованої моделі навчання.
         Звичайно, просто знайомство із сучасними інноваційними освітніми технологіями не є самоціллю, адже професіоналізація педагога і входження його в інноваційний режим роботи неможливі без творчого самовизначення, в якому провідну роль відіграє його налаштованість на самовдосконалення, самоосвіту, саморозвиток, без чого неможливе забезпечення нової якості освіти. Тому важливо дати педагогам побачити, як працюють інноваційні технології у конкретному навчальному закладі, у роботі конкретного вчителя.


Розвиток інноваційної поведінки педагога
Шевченко І.В., керівник ЗШН
(м. Миргород, Миргородський район),
методист методичного кабінету відділу освіти
Миргородської міської ради


Хто стоїть на місці, той відстає
        Давньоримське прислів’я       

         Професійна готовність педагога до інноваційної діяльності є закономірним результатом  спеціальної підготовки, самовизначення, освіти й самоосвіти, виховання і самовиховання. А  дух творчості, постійного пошуку є живильним середовищем для нових ідей, шукань, досягнень, для розвитку інноваційної поведінки вчителя.
    Задача створених Зональних шкіл новаторства -  не тільки виявити інноваційні ідеї, які використовують у своїй роботі провідні педагоги певного міста, району, а й спроектувати процес навчання тих педагогічних працівників, які ще не обрали свій шлях у педагогіці та поки що стоять осторонь інновацій. Саме андрагогічні позиції РШН вимагають пам’ятати, що метою сучасного підходу до освіти є сприяння розвитку, збагаченню цілісної особистості педагога, прояву його самобутності, актуалізації його здібностей.
         Підготовка сучасного вчителя, здатного впроваджувати ідеї особистісно-орієнтованої освіти, оригінально вирішувати актуальні навчально-виховні та соціокультурні проблеми, вимагає особливої організації його практичної та розумової діяльності. Готовність до застосування у роботі інноваційних технологій обумовлюється організацією оптимального інноваційного середовища, невід’ємною частиною якого є робота Регіональної та Зональної школи новаторства.
         ЗШН м. Миргорода та Миргородського району направила свою роботу як на виявлення, так і на впровадження цікавих інноваційних технологій, які вже перейшли на етап засвоєння (тобто проходять апробацію в одному або декількох навчальних закладах та діагностику результатів), у роботу навчальних закладів міста та району.
         Та, зрозумівши, що для кращого результату потрібно більше приділити уваги якійсь одній інновації, щоб ефективніше впроваджувати її в освітянський простір, ми створили креативні, творчі групи, у які входять не тільки члени ЗШН, а й представники тих закладів, які зацікавлені в ознайомленні з особливостями саме цієї інновації.  Таких груп декілька, адже на освітянському просторі Миргородщини є велика кількість навчальних закладів, які вдало використовують у своїй роботі інноваційні технології та вже перейшли на етап засвоєння.
«Круглі столи» членів ЗШН, «педагогічні мости», творчі майстерні та лабораторії, креативні та творчі групи, майстер-класи у роботі педагогів-новаторів м. Миргорода та Миргородського району є вдалими формами, які сприяють підвищенню теоретичного і методичного рівня педагогічних працівників. Новим у роботі стало створення супервізійних груп. Саме слово «супервізія» прийшло із галузі психологічної діяльності і означає  спостереження більш досвідченого колеги за роботою психолога, терапевта, викладача, обговорення сильних і слабких сторін, виправлення виниклих помилок, а також поняття супервізії включає в себе допомогу одного професіонала менш досвідченому колезі. У діяльності ЗШН такі групи можуть стати досить популярними, адже це дає можливість педагогу-новатору презентувати ту інноваційну технологію, яку сам використовує, та ще й скоригувати роботу педагогів-початківців у цій області.
Така організація діяльності ЗШН дала свої результати: наприклад, досвідом роботи загальноосвітньої школи №1 імені Панаса Мирного м. Миргорода та Дібрівської ЗОШ як ГАШ зацікавились колективи миргородських закладів: Центру естетичного виховання та ЗОШ №3, і вони взяли за основу для своєї роботи принципи громадсько-орієнтованої освіти. А ознайомившись із роботою Миргородської ЗОШ №9 ім. І.А. Зубковського та Комишнянської ЗОШ як закладів, що впроваджують здоров’язберігаючі технології та є «Школами здоров’я», заклади міста та району одразу ж знайшли елементи, які можна використовувати у своїй роботі.
Тож маємо надію, що саме завдяки роботі РШН та ЗШН інноваційна поведінка педагога стане нормою, традицією, а це дасть можливість кожному вчителю посилити увагу до особистості кожної дитини як вищої соціальної цінності суспільства та зорієнтувати свою діяльність на формування громадянина з високими інтелектуальними, моральними та фізичними якостями.

Немає коментарів:

Дописати коментар