Савастеєнко Володимир Володимирович, учитель російської мови та світової літератури Миргородської гімназії імені Т.Г. Шевченка («Застосування графічних організаторів навчального матеріалу на уроках світової літератури»).

         ІНФОРМАЦІЯ  ПРО  ДОСВІД 
Тема:      
«Застосування графічних організаторів навчального матеріалу на уроках світової літератури». 
Мета:   серед усього різноманіття інструментів знайти найкращі для створення навчальних матеріалів, які можна було б використовувати на уроках для розвитку критичного мислення учнів. 
Завдання:
1) розглянути інструменти візуалізації з точки зору їх застосування на різних стадіях (виклик, осмислення, рефлексія) сучасного уроку;
2) при виборі інструментів ґрунтуватися на вже відомі методологічні прийоми розвитку критичного мислення. 
Короткий зміст досвіду     
Роль учителя в сучасній школі – створити такі умови на уроці, які забезпечать різнобічний розвиток учнів, допомагатимуть у формуванні критичного мислення. Педагог повинен пам’ятати, що сприйняття на слух обмежує можливості розуміння та обробки інформації, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі,  а найбільш розвинутою є візуальна увага.
Технологія  використання  візуальних  або  графічних організаторів, яку пропонує для застосування на уроках світової літератури Савастеєнко В.В.,  –  це один із напрямків формування в учнів критичного мислення.  Вона спрямована на  розвиток  уміння працювати з інформацією в процесі читання й письма, тому головна роль в  ній  належить тексту.
Ця технологія пропонує багато прийомів і методів роботи з навчальним текстом, а також рекомендацій з їх використання на кожній із трьох стадій уроку. Одним із популярних видів роботи є графічна організація  матеріалу  за  допомогою  візуальних  організаторів.  Візуальні або графічні організатори — це графічне представлення різноманітних розумових процесів.  Завдяки ним прихований процес мислення стає наочним, набуває візуального втілення, тому що застосування графічних організаторів дозволяє розгорнути  розумові процеси на площині.  Ці форми роботи систематизують думки, роблять складні конструкції більш  зрозумілими. Також засоби візуалізації допомагають школярам  актуалізувати відоме, вплітати досвід і знання в нову інформацію, краще  її класифікувати та формулювати висновки. Вони сприяють організації  мислення більш високого порядку, формують вміння аналізувати матеріал, оцінювати й коректувати процес власної навчальної діяльності, орієнтуватися в ситуації, обмірковувати з усіх сторін можливі відповіді на складні питання. Під час дискусій  навчають  аргументовано виступати, розв’язувати  проблеми, допомагають конспектувати навчальний матеріал у графічній формі.
До залучення технологій візуальних (графічних) організаторів на уроках світової літератури Савастеєнка В.В. спонукало бажання урізноманітнити форми інтерактивної діяльності учнів, бажання розвивати аналітичне та критичне мислення за допомогою побудови різноманітних схем, графіків, діаграм. Адже графічні організатори можна застосовувати в роботі з учнями будь-якого віку на матеріалі будь-якого предмету. Деякі з них широко відомі й використовуються досить часто. Та переважна більшість все ще залишається поза увагою широкого вчительського загалу.  Можливо, це відбувається тому, що описи прийомів надаються, здебільшого, без прикладів або з одним прикладом для якогось конкретного предмету. Тому у своїй методичні розробці автор запропонував  приклади застосування деяких прийомів візуалізації  саме під час проведення уроків світової літератури. 
Форма відбору досвіду :
1. Відвідування уроків учителя.
2. Науково-методичний посібник «Застосування графічних організаторів навчального матеріалу на уроках світової літератури».
3. Участь у міських та обласних ярмарках педагогічних технологій «Від творчого педагога до творчого вихованця» та «Творчі сходинки освітян Полтавщини».
4. Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду вчителя міським методичним кабінетом.
5. Участь у міських семінарах, педагогічних читаннях, конференціях та в роботі методичного об’єднання вчителів російської мови та світової літератури. 
Основні показники результативності:  
Візуальні організатори спонукують кожного школяра  думати над тим, як він міркує, що  бачить і робить, порівнювати власні думки з  думками інших. Щодо вчителів, то графічні організатори дають можливість побачити, що учні вже знають і вміють, допомагають  опиратися на ці знання й уміння, бачити помилки дітей і виправляти їх.
Систематичне використання різних видів графічних організаторів під час вивчення різних тем спонукає учнів вдумливо та уважно читати літературу. Саме знання, які вони набувають на уроці літератури, допомагають їм розвивати свої розумові здібності, вміти збирати відповідний матеріал, аналізувати його, синтезувати у вигляді закінчених побудов, брати безпосередню участь у формуванні себе як творчої особистості, збагаченні власної духовності. На уроках відчувається атмосфера психологічного комфорту, доброзичливості, співпраці, взаємоповаги, мажорний оптимістичний настрій. 
Форма узагальнення:
опис педагогічного досвіду міським методичним кабінетом. 
Схвалено радою міського методичного кабінету. 
Місце збереження  - міський методичний кабінет.
Інформація про використання досвіду: 
Творчі  методичні  матеріали  вчителя  Савастеєнка В.В.  рекомендовано  для використання в роботі вчителям російської мови, світової  літератури,  української  мови  та  літератури.

Немає коментарів:

Дописати коментар