Опис досвідуГеографія в школі – один з навчальних предметів, що має на меті дати учням загальноосвітньої школи систематичні знання основ фізичної та економічної географії.
Нині в Україні відбувається становлення нової системи освіти, орієнтованої на вхід країни у світовий простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії та практиці навчально-виховного процесу з географії. Сьогодні географія – це комплекс тісно пов’язаних наук, що охоплює фізичну та економічну географію , в широкому розумінні слова – система природничих наук.
Сучасне суспільство вимагає від школи підготовки підростаючого покоління, що здатне самостійно вирішувати життєво важливі питання, бути соціально активними, осмислювати події, вміти критично мислити, використовувати шкільні знання для розв’язання реальних проблем. У Державній національній програмі «Освіта. Україна ХХІ століття» відзначається: «Загальна середня освіта повинна забезпечувати продовження всебічного розвитку дитини як цілісної особистості». Випускник школи, який буде жити й працювати в ХХІ столітті, повинен мати такі якості особистості, як уміння адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях, самостійно одержувати необхідні знання й застосовувати їх на практиці для розв’язання різних проблем, бачити труднощі, що виникають у реальному світі й шукати раціональні шляхи їх подолання; усвідомлювати, де і яким чином знання, одержані ним, можна застосувати в практичній діяльності; критично й творчо мислити, бути здатним видавати нові ідеї, грамотно працювати з інформацією, вміти збирати її, обробляти; бути комунікабельним у різних соціальних групах, уміти працювати в колективі, запобігати конфліктним ситуаціям; працювати над розвитком власної особистості.
Найбільш ефективно розв’язати це завдання можна, використовуючи такі методи навчання, які дозволяють моделювати поведінку в конкретній ситуації. Найкраще для цього підходять нестандартні уроки, рольові ігри, дискусії, метод проектів. Важливим є й те, що ці методи поліпшують засвоєння знань і вмінь, підвищують інтерес до навчального процесу.

Незважаючи на те, що в сучасній школі з’являється багато різноманітних форм організації навчальної діяльності, все ж таки головним залишається урок. З плином часу оновлюється зміст і мета освіти, тому й урок постійно змінюється, вдосконалюється, урізноманітнюється. У словниковому запасі вчителя з’являється термін «нестандартний, нетрадиційний урок». Саме ці уроки сприяють зацікавленості учнів, розвитку їх особистих якостей, допомагають краще засвоїти навчальний матеріал. Між іншим, такі форми занять піднімають настрій, викликають позитивні емоції, пов’язані з радістю творчості та співпраці.
Нетрадиційні уроки мають свої переваги і свої недоліки. Ці уроки потребують ретельної підготовки, тільки за такої умови вони проходять успішно, невимушено і легко. Сама проблема пов’язана з організаційними труднощами, браком часу, і заважає більш активному впровадженню в навчальний процес нетрадиційних уроків.
Довгий час роботи в школі… Це стало моєю улюбленою справою. Тема, над якою я працюю, - система нестандартних уроків географії в процесі особистісно орієнтованого навчання.
Серед існуючих нестандартних уроків найчастіше використовую уроки – подорожі, конкурси, концерти, суди, дослідження, ярмарки, консиліуми, конференції. Дуже широко впроваджую на цих уроках ігрові моменти, рольові ігри, роботу в групах.
У 6 класі вивчається курс «Фізична географія». Головне завдання курсу – доступно для учнів показати цілісність і диференціацію природи Землі, будову оболонок планети, ознайомити із науковими гіпотезами походження материків та океанів, визначити закономірності клімату, характерні особливості природи, населення. Саме тут використовую найбільше уроки - подорожі, уроки- дослідження, уроки – експедиції. Уроки узагальнення знань більше проходять як уроки – ігри: «Щасливий випадок», «Поле чудес», «Чудова сімка», «Брейн-ринг».
Найбільше учні з бажанням відшукують у додатковій літературі цікавинки про рослини різних материків, про поведінку тварин в природі, про звичаї та традиції країн світу. А потім на уроці розповідають про свої знахідки. Особливо часто на уроках використовую багато ігрових моментів, а саме:
«Чотири слова»
Діти працюють в групах. Оцінюється творча фантазія, словниковий запас, логічне мислення. Групі пропонується чотири слова, з яких треба скласти й написати якнайбільше монологічних висловлювань, щоб у них були включені всі слова, а разом вони склали б текст. Чим більше речень, тим група працювала краще.
Слова: 1) мавпа, баобаб, сонце, мішок
2) дощ, кенгуру, планета, евкаліпт
Всім з дитинства відома гра «Третій зайвий». Дітям вона дуже подобається.
А я з учнями граю у «П’ятий зайвий».
В кожному рядку по п’ять слів,- чотири з них можна об’єднати в одну групу, а одне слово до цієї групи не належить, його треба знайти та виключити.
1. Єхидна, кенгуру, тапір, коала, папуга.
2. Міссісіпі, Міссурі, Ніагара, Дарлінг, Юкон.
3. Мехіко, Каїр, Абуджа, Преторія, Алжир.
Також із задоволенням семикласники «Прикрашають слово». Протягом хвилини до даного іменника потрібно підібрати якомога більше прикметників.
Австралія – найсухіша, далека, незвичайна, маленька, дивакувата….
Цим також досягається і міжпредметний зв’язок з українською мовою.
А скільки захоплення викликають уроки, на яких використовується завдання «Придумати казку, оповідання, ессе». Теми таких оповідань можуть бути: «Один день у племені бушменів», «Прогулянка по Амазонці», «Новий рік у Антарктиді». Наприкінці вивчення теми учні оформляють свої творчі роботи.
Рольова гра – це форма розігрування ситуації. Вона ефективна для апробації нових моделей поведінки, допомагає розкритись, висловити власні почуття. «Найбільш ефективна школа – це школа радості». Ця форма особливо вдала для проведення уроків у середніх класах. Часто на моїх уроках учні виступають у ролі екскурсоводів, капітанів, керівниками дослідницьких груп, пілотами, лоцманами. Така форма дає подвійну користь: вона формує відповідальність учня, який готується, а також є результативною для слухачів, які зацікавлено сприймають розповідь однокласника. Ігри розвивають логічне мислення, зв’язне мовлення, уміння працювати з додатковою літературою, систематизувати матеріал, аналізувати.
У старших класах на уроках географії часто використовую роботу в групах, акваріум, мікрофон - технологія, яка дає можливість кожному сказати щось швидко, коротко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловити свою думку.
Творчий рівень пізнавальної активності допомагає вчителеві не тільки виділити здібних учнів, а й допомогти іншим учням відкрити в собі здібності, про які вони раніше намагалися приховати. Творчість – це втілення індивідуальності, їй притаманні емоційні, інтелектуальні й вольові процеси.
Для розвитку творчих здібностей часто пропоную учням:
• Конкурс малюнків;
• Складання кросвордів, ребусів, загадок;
• Написання і захист реферату;
• Гру «Якби я був директором металургійного заводу …»
• Гру «Якби я мав великий капітал…»
У десятому класі через брак часу, вивчаючи окремі країни регіонів світу, часто застосовую метод проектів. Наприклад «Презентація туристського маршруту». Клас ділиться на групи, за кожною групою визначається одна країна. Кожна група самостійно визначає, по яких містах буде проходити туристський маршрут. Презентацію група готує в позаурочний час. Презентація проходить перед усім класом і триває протягом однакового часу для всіх груп. Оцінюється не тільки правильність, цікавість та творчість подання інформації, а й спільна робота в групах.
Старшокласники також ще діти і люблять погратися. Особливо до вподоби гра «Чи знаєш ти цю країну». Називаю країну, а учні у зошитах повинні відповісти на декілька запитань: столиця, кількість населення, форма правління, країни-сусіди, корисні копалини, річки, представники рослинного світу, туристичні місця та інше. Або ж навпаки: зачитую опис якогось об’єкту, а учні повинні написати , з якої це країни.
З кожним роком навчати та виховувати стає все складніше. Зменшується вплив батьків. Звідусюди на дітей спрямовується великий потік інформації, на жаль, не завжди позитивної. Все більше ми говоримо про вплив «вуличного середовища». У таких умовах школі відводиться особлива роль. Василь Сухомлинський писав: «Боротися за людину, переборювати негативні впливи і додавати простір позитивному». Тому особливо актуальним у наш час є особистісно орієнтоване навчання та виховання учнів.
Грайте частіше з учнями на уроках. Дайте відчути школярам, що вони – діти. Навчіться навчати у грі – та отримайте бажаний результат: знання і цікавість до предмета.

Немає коментарів:

Дописати коментар