Мисяк Л.І. Опис досвіду

Тема: «Активізація оздоровчо-фізкультурної діяльності школярів шляхом інтеграції інноваційних технологій».  
Мета: підвищити інтерес до здорового способу життя, активізувати  оздоровчо-фізкультурну діяльність  школярів.
Завдання:
-         вивчити стан здоров'я, фізичного розвитку та підготовленості учнів;
-         поглибити знання учнів про методи самооцінки й контролю стану та рівня здоров’я;
-         використовуючи різноманітні  форми й засоби фізичного виховання, покращити систему фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів;
-         розвивати життєві навички учнів, які спрямовані вести здоровий спосіб життя, формувати свідому громадську позицію.
Опис досвіду: Оскільки, стан здоров’я людини залежить від способу життя, постає потреба у навчанні кожного учня таких засобів і форм життєдіяльності, які забезпечать здоров’я сьогодні та в майбутньому, творчу й фізичну активність, довголіття. Це реалізується через систему уроків, спортивно-масових оздоровчих заходів та інтеграцію інноваційних технологій, що дає  змогу забезпечити формування стійких мотиваційних настанов, застосування набутих знань щодо здорового способу життя та системи підтримки, реабілітації й корекції власного здоров'я, створення умов  для саморозвитку та самореалізації особистості, усвідомлення необхідності подальшого підвищення стану фізичної підготовленості через розвиток фізичних якостей і здібностей шляхом систематичних занять фізичними вправами, підвищення функціональної та фізичної підготовленості.
     Аби  кожен школяр усвідомив, що здоров’я – це не відсутність хвороб, а рівень життєвих сил організму, на уроках фізичної культури та в позакласній  роботі використовую  інноваційні  технології.  Шляхом відбору зупинилася на таких: технологія саморозвитку, технологія «створення ситуації успіху», інформаційні технології навчання. Застосовуючи інформаційні технології навчання, знайомлю учнів із розвитком різних видів спорту в Україні та у світі, використовую відеоуроки із занять аеробікою, футболом, вислови відомих людей про здоров’я та здоровий спосіб життя. Такі методи як «Епіграф» та «Мозковий штурм» дають змогу розвивати критичне мислення, вміння аналізувати,  діти роблять повідомлення зі спортивного життя країни, області, району, так звані «Спортивні вісті», що розвиває їх інформаційну компетентність.  Зустрічається в плані уроку «Скарбничка знань», коли школярі вивчають  теоретико-методичні знання, правила техніки безпеки.  Емоційність дітей намагаюся підвищувати  шляхом використання музичного супроводу. Поряд із словесними методами навчання (розповідь, пояснення), використовую  мультимедійні засоби з метою утворення правильної уяви про рухові дії . На уроках у 5-6 класах  часто використовую ситуаційно-рольові, сюжетні ігри та естафети з міжпредметними зв’язками,  що дає можливість створювати умови для імпровізації, розвивати розумову активність учнів, критичне мислення.
   Свою діяльність реалізуємо через заходи: «Дні здоров’я» та туристичні походи; шкільні та районні спортивні свята; профілактичні заходи з учнями; просвітницькі бесіди з батьками; збалансоване харчування та вітамінізацію; заняття з проблем здоров’я та здорового способу життя. Позитивні результати дав тренінг за участю представника Корпусу Миру «Алкоголь і здоров’я» та участь у Міжнародному проекті «Чесна гра».    
     Інтегруючи інноваційні технології, я отримала можливість ефективно, результативно і, головне, з користю для учнів організувати оздоровчо-фізкультурну діяльність школярів. Про це свідчить підвищення рівня здоров’я, навчальних досягнень та збільшення кількості учасників шкільних та районних спортивно-масових заходів.

   Власна методична робота, активна життєва позиція та спортивне життя допомагають у раціональній організації фізкультурно-оздоровчої системи в школі, тому невипадково моїм педагогічним кредом стали слова Григорія Сковороди «Лише той Учитель, хто живе так, як навчає». 

Немає коментарів:

Дописати коментар